مخالفان دولت ونزوئلا: به تظاهرات ادامه خواهیم داد

با وجود کشته شدن شماری از معترضان به ادامه حکومت نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، مخالفان دولت گفته‌اند که به تظاهرات اعتراضی خود تا برآوردن خواست‌هایشان ادامه خواهند داد و از مردم دعوت کرده‌اند در این تظاهرات شرکت کنند.