مدل ایتالیایی پس از اسید پاشی به صورتش در تلویزیون ظاهر شد

جسیکا نوتارو، یکی از فینالیست‌های مسابقه دخترشایسته ایتالیا و مدل سابق، سه ماه پس از آن که هدف یک حمله اسید پاشی قرار گرفت، در تلویویون ظاهر شده است.