مسی و ضعیف ترین عملکرد در ۵ سال اخیر (عکس)

زدن سه گل مقابل یوونتوس و بازگرداندن نتیجه، کار بسیار دشواری برای بارسا بود ولی عملکرد ضعیف مسی، کار را برای تیمش غیرممکن کرده بود.