پس از ناکامی بزرگ چمپیونزلیگ/ ال کلاسیکو؛ بدهی بزرگ بارسا پاک خواهد شد؟

یوونتوس برای بارسا پاری سن ژرمن نبود؛ این را همه می دانستیم ولی چنین ادعایی زودتر از آنچه تصور می شد در نوکمپ به اثبات رسید؛ در همان دقایق اولیه!