پیاده‌روی کاخ سفید به روی مردم بسته شد

مقامات سرویس امنیتی آمریکا می‌گویند که دسترسی عمومی به پیاده‌رویی که در امتداد حفاظ جنوبی محوطه کاخ سفید قرار دارد از شب گذشته (چهارشنبه ۱۹ آوریل) به طور کامل و بیست و چهار ساعته بسته خواهد بود و مردم دیگر نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند.