چین: اینترپل دستور بازداشت یک ثروتمند منتقد دولت را صادر کرد

چین می‌گوید پلیس بین‌الملل (اینترپل) دستور بازداشت یک میلیاردر منتقد دولت این کشوررا صادر کرده است. گوا ونگوی، تاجر ثروتمند املاک، متهم به فساد و دادن رشوه است. وی این اتهامات را رد می‌کند.