کارت های جدید مسترکارت به اسکنر اثر انگشت داخلی مجهز شده‌اند

کارت های جدید مسترکارت به اسکنر اثر انگشت داخلی مجهز شده‌اند

مسترکارت برای کارت‌های اعتباری جدید خود از حسگر اثر انگشت داخلی بهره گرفته است.