آمریکا خواستار تعهدات جدید عربستان برای کاهش تلفات غیرنظامیان یمنی شد

ایالات متحده از عربستان سعودی خواسته است تا برای کاهش تلفات غیر انسانی در یمن تعهدات جدیدی بدهد.