اسناد فاش‌شده حکایت از تلاش اپل برای توسعه گجت‌های مبتنی بر واقعیت افزوده دارند

اسناد فاش‌شده حکایت از تلاش اپل برای توسعه گجت‌های مبتنی بر واقعیت افزوده دارند

فاش شدن گزارش محیط زیست و ایمنی شماری از کاربران اپل توسط کمپانی طرف قرارداد اپل، نشان از توسعه‌ی گجت‌هایی جدید در حوزه‌ی واقعیت افزوده دارد.