افسردگی، گریبان ایرانیان را گرفته…

وزیر بهداشت وقتی اعلام کرد که ۲۶ درصد از جمعیت کشور افسرده اند تیر خلاص را بر همه خوش باوری ها و خوش بینی های بی اساس موجود در جامعه شلیک کرد.