الکسای آمازون برای تولید چت بات در اختیار توسعه‌دهندگان قرار گرفت

الکسای آمازون برای تولید چت بات در اختیار توسعه‌دهندگان قرار گرفت

آمازون فناوری کنترل صدای دستیار صوتی هوشمند الکسا را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار داده است تا مقدمات توسعه‌ی چت‌بات‌ مبتنی بر الکسا را فراهم کند.