انتفاضه اسیران؛ زندان‌های رژیم صهیونیستی به میدان مبارزه تبدیل شده است

با توجه به تعداد بسیار زیاد اسیران فلسطینی در زندان های رژیم اسرائیل، هرگونه تحرک آنان از جمله اعتصاب غذا در بین فلسطینی‌ها بازتاب خواهد داشت و همین احتمال موجب نگرانی و ترس سران اسرائیل شده است.