اگر کارآفرین هستید، از انجام این کارهای اشتباه پرهیز کنید

اگر کارآفرین هستید، از انجام این کارهای اشتباه پرهیز کنید

برای مدیریت کسب و کار خود سعی کنید عادت‌های اشتباه را کنار بگذارید؛ برای مثال بیش از حد کار کردن را ترک کنید.