اینتل پردازنده‌ های کافی لیک را سه‌ماهه سوم ۲۰۱۷ عرضه می‌کند

اینتل پردازنده‌ های کافی لیک را سه‌ماهه سوم ۲۰۱۷ عرضه می‌کند

اینتل قصد دارد زودتر از برنامه‌ی قبلی، پردازنده‌های کافی‌ لیک را در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۷ عرضه کند.