تظاهرات هزاران نفر از شهروندان فلسطینی در حمایت از اسرا

هزاران نفر از شهروندان فلسطینی با شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌هایی در شهرهای مختلف فلسطین، بر حمایت خود از اسرا تاکید کردند.