اولاند می گوید تیراندازی شانزه لیزه؛ با “تروریسم مرتبط بوده است”

تنها چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، در جریان یک تیراندازی در خیابان شانزه لیزه، یک پلیس کشته و پلیسی دیگر زخمی شد.