در مصاحبه با خبرنگاران/ ندود: یووه به چیزی جز قهرمانی اروپا فکر نمی کند

یوونتوس که در یک چهارم نهایی توانست از سد بارسلونا بگذرد، حالا در نیمه نهایی باید به مصاف موناکو برود.