روسیه از اظهار نظر پیرامون تقویت نظامی در مرز با کره شمالی خودداری کرد

همزمان با تمرکز نیرو در مرز بین کره شمالی و جنوبی و گزارش‌های حاکی از افزایش آمادگی نظامی چین، روسیه از اظهار نظر پیرامون تقویت حضور نظامی خود در مرز با کره شمالی خودداری کرده و جابجایی نیرو در داخل خاک این کشور را موضوعی رسانه‌ای ندانسته است.