فیدئون؛ سدان پلاگین هیبریدی فولکس واگن معرفی شد

فیدئون؛ سدان پلاگین هیبریدی فولکس واگن معرفی شد

فولکس‌واگن با سدان پلاگین هیبریدی فیدئون به نمایشگاه خودروی شانگهای پا گذاشت. این خودرو محصول مشترک فولکس‌واگن و سایک چین است.