هواوی استفاده از دو نوع تراشه‌ حافظه در پی ۱۰ را تأیید کرد

هواوی استفاده از دو نوع تراشه‌ حافظه در پی 10 را تأیید کرد

بهره‌گیری هواوی از دو نوع تراشه‌ی حافظه‌ی متفاوت در پی ۱۰ و پی ۱۰ پلاس باعث عملکرد متفاوت این دو گوشی شده است.