پلیس آلمان: انفجار دورتموند انگیزه اقتصادی داشته

پلیس آلمان تایید کرد که مردی ۲۸ ساله در رابطه با پرونده انفجار در نزدیکی اتوبوس باشگاه دورتموند دستگیر شده است.