کونته: پیدا کردن جانشین برای جان تری آسان نیست

آنتونیو کونته، سرمربی چلسی، معتقد است که آبی ها برای پیدا کردن جانشینی برای جان تری کار بسیار دشواری پیش رو دارند.​​​​​​​