۱ اردیبهشت: تولد پرسی ویلیام بریجمن فیزیکدان سرشناس آمریکایی

۱ اردیبهشت: تولد پرسی ویلیام بریجمن فیزیکدان سرشناس آمریکایی

۱۳۵ سال پیش در چنین روزی (۲۱ آوریل سال ۱۸۸۲) پرسی ویلیام بریجمن، فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی به خاطر کار در زمینه فیزیک فشار بالا است.