مظنون به انفجار در اتوبوس تیم فوتبال آلمانی ‘انگیزه تجاری داشت’

پلیس آلمان فردی را در ارتباط با انفجار در مسیر اتوبوس تیم فوتبال بوروسیا دورتموند در ده روز پیش بازداشت کرده است. به گفته دادستانی آلمان، انگیزه این فرد از هدف قرار دادن فوتبالیست‌‌های این باشگاه تاثیرگذاری بر ارزش سهام باشگاه و سودبری از آن بوده است.