بازداشت جولیان آسانژ ‘یک اولویت’ است

جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا می گوید که بازداشت جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس یک "اولویت" است. پیشتر گزارش هایی منتشر شده بود که مقام های آمریکایی مشغول آماده کردن اتهامات علیه آقای آسانژ هستند.