‘مرگ یک دستیار ارشد بغدادی’ در حمله کماندوهای آمریکایی

ارتش آمریکا می گوید نیروهای این کشور یک عضو ارشد گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را در حمله ای کماندویی در سوریه کشته اند. آمریکا می گوید که عبدالرحمان ازبکی که تصور می شود اهل ازبکستان بوده از دستیاران نزدیک ابوبکر بغدادی رهبر داعش بود.