از باج‌گیری زورمندان تا حضور داعش؛ در غور چه می‌گذرد؟

در چند سال گذشته‌، خبرهای متعددی از وقوع خشونت‌های مختلف در ولایت غور پخش شده است. اما در این ولایت افغانستان که شمال را به جنوب این کشور وصل می‌کند، چه می‌گذرد؟