انتخابات دلیل قطع پیامک انبوه تبلیغاتی؛ پیامک‌ شخصی برقرار است

انتخابات دلیل قطع پیامک انبوه تبلیغاتی؛ پیامک‌ شخصی برقرار است

روابط عمومی وزارت ارتباطات با برقرار دانستن پیامک‌ شخصی، دلیل قطع پیامک تبلیغاتی را در یک روز مانده به انتخابات بیان کرد.