انویدیا آپدیت اندروید O را برای شیلد اندروید تی وی عرضه می‌کند

انویدیا آپدیت اندروید O را برای شیلد اندروید تی وی عرضه می‌کند

انویدیا در حال کار روی آپدیت اندروید O است تا این نسخه را برای شیلد اندروید تی‌وی عرضه کند.