بازکردن جعبه سیاه مورینیو / منچستر، کروس را می خواهد نه خامس !

اخبار حاکی از آن است که مورینیو به جای خامس، به دنبال گزینه دیگری از خط میانی کهکشانی ها است.​​​​​​​