خودروهای اسپرت جنرال موتورز در راه هستند

خودروهای اسپرت جنرال موتورز در راه هستند

جنرال موتورز تاریخچه‌ای طولانی در زمینه‌ی تولید خودروهای اسپرت دارد و حالا، به دنبال تولید مدل‌های تازه است.