در مصاحبه با خبرنگاران/ کاسیمیرو: سبک بازی خشنم را تغییر نمی دهم

کاسیمیرو شب گذشته در بازی رئال برابر سلتا یک کارت زرد گرفت و اگر داور سخت گیری می کرد، حتی ممکن بود کارت زرد دوم را هم گرفته و اخراج شود.