رئیس‌جمهوری برزیل ادعای پرداخت حق السکوت را رد کرد

میشل تامر، رئیس‌جمهوری برزیل گزارش یک روزنامه را که در آن گفته شده او با پرداخت پول به یک شاهد درصدد ساکت کردن او در ارتباط با تحقیقات درباره فساد مالی بوده، تکذیب کرده است