ضریب خطای تشخیص گفتار گوگل به ۴.۹ درصد کاهش یافته است

ضریب خطای تشخیص گفتار گوگل به ۴.۹ درصد کاهش یافته است

در رویداد I/O گوگل که دیروز برگزار شد، ساندار پیچای اعلام کرد که تکنولوژی تشخیص گفتار با پیشرفت‌های بسیاری همراه بوده است.