مشکلات روحی کارآفرینان؛ اسراری که به زبان نمی‌آیند

مشکلات روحی کارآفرینان؛ اسراری که به زبان نمی‌آیند

اگر کارآفرینان به‌ سلامت روحی خود توجه نکنند، عوارض جانبی سنگینی پرداخت می‌کنند که نه‌تنها به زندگی شخصی آن‌ها آسیب می‌زند، بلکه کسب‌وکار آن‌ها را هم در معرض خطر قرار می‌دهد.