پیشنهاد گران کردن فیلم‌های آمریکایی در روسیه

وزیر فرهنگ روسیه پیشنهاد کرده است برای حمایت از صنعت فیلم ملی که گرفتار مشکلات است مردم برای تماشای فیلم های هالیوودی پول بیشتری بپردازند.