گردهمایی گسترده یمنی ها علیه آمریکا در صنعا

اقشار مختلف مردم یمن عصر روز شنبه آینده برای محکوم کردن حمایت آمریکا از متجاوزان سعودی و اقدام های تروریستی واشنگتن علیه یمن، به خیابانهای شهر صنعا می آیند.