گزارش زومیت از ورود هارد درایو اسکای‌هاک سیگیت به ایران

گزارش زومیت از ورود هارد درایو اسکای‌هاک سیگیت به ایران

هارد درایو اسکای‌هاک از سری گاردین شرکت سیگیت‌ به‌صورت رسمی وارد ایران شد.