گوگل اموجی ها را برای اندروید O از نو طراحی کرد

گوگل اموجی ها را برای اندروید O از نو طراحی کرد

در کنفرانس گوگل I/O 2017، نسخه بعدی اندروید و ویژگی‌های جدید آن معرفی شد. اموجی‌ها در این نسخه از اندروید با تغییرات زیادی همراه شده‌اند.