گیتی و هر آنچه که باید در مورد آن بدانید (بخش اول)

گیتی و هر آنچه که باید در مورد آن بدانید (بخش اول)

جهان، جایی که در آن به دنیا آمده‌ایم، زندگی می‌کنیم و خواهیم مرد؛ اما هنوز هم درک چندانی از آن نداریم.