۶۰ ثانیه: انتشار نسخه بتای اندروید O

۶۰ ثانیه: انتشار نسخه بتای اندروید O

اگر فرصت مطالعه‌ی مهم‌ترین اخبار زومیت را نداشتید، ۶۰ ثانیه برای شما است تا در کمترین زمان اخبار مهم را مرور کنید.