‘بیش از ۵۰ نفر’ در حمله داعش به حما کشته شدند

گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن،می‌گوید بیش از ۵۰ نفردر جریان درگیری‌های سنگین در استان حما کشته شده‌اند. شبه نظامیان گروه موسوم به دولت اسلامی عملیاتی را در این استان آغاز کرده‌اند.