آمریکا اعضای دیوان عالی ونزوئلا را تحریم کرد

دولت دونالد ترامپ می گوید این اقدام واکنشی به تصمیم ماه مارس دیوان عالی ونزوئلاست که با سلب صلاحیت از پارلمان، نقش قانونگذاری را به خود اختصاص داد.