برای مبارزه با جت لگ یا پرواز زدگی چه باید کرد؟

برای مبارزه با جت لگ یا پرواز زدگی چه باید کرد؟

هیچ چیزی بدتر از پرواز زدگی بعد از یک سفر چندروزه‌ی لذت‌بخش به یکی از مقاصد گردشگری محبوب دنیا نیست. در این مقاله با روش‌هایی برای مقابله با پرواز زدگی آشنا می‌شویم. با کجارو همراه باشید.