بیانیه علمای بحرین در خصوص جلسه صدور حکم آیت‌الله عیسی قاسم

علمای بحرین از ملت این کشور خواستند در دفاع از دینشان در سخت‌ترین شرایط و در شب دادگاه شیخ عیسی قاسم، مساجد را پر نموده و به قرائت ادعیه بر علیه ظلم وارد شده بپردازند.