دعوت از ستاره جوان رئال به تیم ملی اسپانیا

مارکو آسنسیو با تصمیم جولن لوپتگی، یک بار دیگر به تیم ملی اسپانیا دعوت شد تا شاید این بار فرصت برای اولین بازی ملی خود را به دست بیاورد.