دهلی تلاش دارد از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی میانه راه یابد

سفیر هند در افغانستان اعلام کرده که دهلی در صدد است تا از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی میانه راه باز کند ولی کشورهای هستند که مانع گسترش روابط دهلی- کابل می‌شود. سفیر هند گفته که کشورش در حال زمینه سازی برای دسترسی به منابع انرژی و بازار آسیایی میانه است.