دولت ژاپن خواهان حل و فصل اختلاف حقوقی توشیبا و وسترن دیجیتال شد

دولت ژاپن خواهان حل و فصل اختلاف حقوقی توشیبا و وسترن دیجیتال شد

توشیبا در نظر دارد بخش چیپ خود را به فروش برساند؛ اما وسترن دیجیتال که از شرکای این بخش توشیبا است، نظر دیگری دارد.