رونمایی پورشه از کشتی لوکس تفریحی

رونمایی پورشه از کشتی لوکس تفریحی

پس از بوگاتی، لکسوس و چند خودروساز دیگر؛ حالا نوبت به پورشه رسیده است تا در ساخت یک وسیله‌ی دریایی، همکاری کند.