سازمان بهداشت جهانی: وبا به سرعت در یمن درحال گسترش است

سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‎ای اعلام کرد که بیماری وبا با سرعتی بی سابقه در حال گسترش رد یمن است.